Pris for Ford A

Ford A Køretøjer har kraftig stigning i salgspriser for nylig. Der har været en betydelig inflation i salgspriserne for denne model.

81.826,8 kr.
gennemsnitspris Sidste 6 måneder
Pris for Ford A

Detailpriserne for Ford A biler har været igennem en kraftig stigning gennem de sidste 6 måneder. I den første måned analyseret April var gennemsnitsprisen på 28.492 kr.. Maj gik gennem en stærk inflation med en stigning i pris til 100.656 kr.. I løbet af de følgende to måneder (Juni, Juli) Steg gennemsnitsprisen kraftigt, helt op til 56 %, Fra 64.574 kr. til 100.796 kr. I de sidste to måneder har prisen været ioplevet et kraftigt dyk i -53 % I forhold til de 4 foregående gennemsnitsværdier, prisen er dermed faldet fra 82.685 kr. til 39.197 kr..

Graf data
gennemsnitspris september
Antal Ford A annoncer brugt
Ingen data
0
** Grafens data værdi skyldes der er ikke nok data til at få en pålidelig værdi