Pris for Ford Explorer

Ford Explorer Køretøjer har kraftig stigning i salgspriser for nylig. Der har været en betydelig inflation i salgspriserne for denne model.

162.332,8 kr.
gennemsnitspris Sidste 6 måneder
Pris for Ford Explorer

Detailpriserne for Ford Explorer biler har været igennem en kraftig stigning gennem de sidste 6 måneder. I April er gennemsnitsprisen pr. bil 45.780 kr.. I Maj gik prisen igennem en stærk deflation til . I løbet af de følgende to måneder (Juni, Juli) Steg gennemsnitsprisen kraftigt, helt op til 1079 %, Fra 22.890 kr. til 269.867 kr. I de sidste to måneder har prisen været ioplevet et kraftigt dyk i -23 % I forhold til de 4 foregående gennemsnitsværdier, prisen er dermed faldet fra 146.378,5 kr. til 113.075 kr..

Graf data
gennemsnitspris september
Antal Ford Explorer annoncer brugt
Ingen data
0
** Grafens data værdi skyldes der er ikke nok data til at få en pålidelig værdi